mercredi, avril 04, 2007

... el Camino de Compostela ...

photo Burgos, Porta de Santa Maria, España, Spain, Espagne, camino de compostela, photo dominique houcmant, goldo graphisme

España, Burgos, Porta de Santa Maria ...

photo © dominique houcmant

1 commentaire:

Anonyme a dit…

Des belles villes: Burgos et plutôt Santiago de Compostela, ou est née Rosalía ...

"II

Ben sei que non hai nada
novo embaixo do ceo,
que antes outros pensaron
as cousas que hora eu penso.

E ben, ¿para qué escribo?
E ben, porque así semos,
relox que repetimos
eternamente o mesmo.

III
...............Tal coma as nubes
...............que leva o vento,
i agora asombran, i agora alegran
os espacios inmensos do ceo,
...............así as ideas
...............loucas que eu teño,
as imaxes de múltiples formas
de estranas feituras, de cores incertos,
...............agora asombran,
...............agora acraran,
o fondo sin fondo do meu pensamento."

Follas Novas, Rosalía de Castro